Polityka prywatności

GDPR

Polityka prywatności

Identyfikacja administratora danych osobowych

MIRAKULUM s.r.o.

Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov

Park Mirakulum, Topolová 629, Milovice 289 24

 

Jak i jakie dane osobowe zbieramy  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

  • dział kadrowo-płacowy
  • wypełnianie obowiązków prawnych, kalkulacja wynagrodzeń
  • usługi księgowe
  • prowadzenie działu gospodarczego
  • funkcjonowanie
  • (administracja, rewizje, BHP, ŚOI)
  • ewidencja i zarządzanie majątkiem
  • sprzedaż biletów wstępu – dokumenty
  • bez ewidencji
  • ewidencja wypadków
  • wypełnianie obowiązków zarządcy parku
  • dostawcy – zakup usług
  • zapewnienie funkcjonowania parku rozrywki

 

U administratora danych osobowych są dostępne następujące dane osobowe:

  • Podmioty, na temat których zbieramy dane osobowe
  • Źródła danych osobowych, z których pozyskujemy dane osobowe
  • Jakie dane osobowe zbieramy, w szczególności:
    • dane identyfikacyjne
    • dane adresowe
    • dane opisowe
  • Obszary przetwarzania / podmioty / legalność przetwarzania / odbiorcy danych osobowych / okresy przechowywania

Jeśli dane osobowe są nam przekazywane w imieniu innych osób, musisz zadbać o to, aby osoby te otrzymały naszą Politykę prywatności.

Nie żądamy danych od osób poniżej 13 roku życia. Nie podawaj nam żadnych swoich danych osobowych, jeśli Twoi rodzice lub opiekuni prawni nie wyrazili na to zgody. Pomóż nam aktualizować dane – poinformuj nas, jeśli Twoje dane kontaktowe lub preferowana metoda kontaktu ulegną zmianie.

 

 

W jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane

Wykorzystanie danych osobowych musi być zgodne z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, musi być uzasadnione prawnie. Informacje są dostępne u administratora danych osobowych.

 

 

Przestrzeganie obowiązujących wymogów dotyczących Twoich danych osobowych

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z egzekwowaniem prawa, organami regulacyjnymi i doręczaniem dokumentów sądowych

My również jako administrator danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych Republiki Czeskiej.

Obowiązki te obejmują przekazywanie Twoich danych osobowych organom ścigania, organom regulacyjnym i sądom oraz innym stronom postępowania sądowego w związku z postępowaniem lub dochodzeniem w dowolnym miejscu na świecie, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani.

Tam, gdzie jest to dozwolone, przekażemy wszystkie takie żądania bezpośrednio do Ciebie lub powiadomimy Cię, zanim na nie odpowiemy, chyba że miałoby to wpływ na zapobieganie przestępstwom lub ich wykrywanie.

Przekazanie Twoich danych osobowych w celu spełnienia bezwzględnie obowiązujących wymogów dotyczących Twoich danych jest wymogiem prawnym, który zależy od konkretnego żądania.

 

 

Przekazywanie osobom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli istnieje podstawa prawna do takiego przekazania.

Dotyczy to głównie organizacji państwowych, które z mocy prawa mają dostęp do tych danych.

Ponadto także firm ubezpieczeniowych w razie wypadku w parku, naszych partnerów umownych na poziomie edytorów lub innych administratorów.

Informacje dostępne są u administratora danych osobowych.

 

 

Ochrona stron www

Współpracujemy należycie z naszymi podwykonawcami i partnerami handlowymi, aby zapewnić fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia chroniące Twoje dane zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych.

Wszystkie twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach naszej firmy, naszych podwykonawców lub partnerów handlowych (lub na bezpiecznych nośnikach fizycznych), a dostęp do nich i korzystanie z nich podlega zasadom naszej polityki prywatności i standardom bezpieczeństwa (lub odpowiednim standardom naszych podwykonawców lub partnerów handlowych).

 

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Używamy różnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi do szyfrowania i uwierzytelniania, aby pomóc chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostępność Twoich danych.

Mimo że nie można zagwarantować, że transmisja danych przez internet lub witrynę internetową nie stanie się celem cyberataków, współpracujemy z naszymi poddostawcami i partnerami biznesowymi, aby zapewnić fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia chroniące Twoje dane zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Wykorzystujemy na przykład następujące środki:

  • ściśle ograniczony dostęp osobisty do Twoich danych na podstawie zasady wiedzy uzasadnionej i wyłącznie w określonych celach,
  • przesyłanie zebranych danych wyłącznie w postaci zaszyfrowanej,
  • przechowywanie danych o wysokim stopniu poufności – np. informacji o karcie kredytowej – wyłącznie w postaci zaszyfrowanej,
  • instalacja zapór sieciowych dla systemów informatycznych, które chronią przed nieautoryzowanym dostępem, np. hakerów oraz
  • stałe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w zakresie danych osobowych.

Jeśli udostępniliśmy Ci hasło (lub jeśli wybrałeś hasło), które umożliwia dostęp do niektórych części naszej witryny lub innego portalu, aplikacji lub usługi, którą obsługujemy, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy i przestrzeganie innych procedur bezpieczeństwa, o których Cię poinformujemy. Prosimy, aby nikomu nie udostępniać swojego hasła.

 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe 

Twoje dane przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu, w którym je uzyskaliśmy, oraz do innych dozwolonych celów powiązanych (na przykład, jeśli są one potrzebne do obrony przed zgłaszanymi wobec nas roszczeniami).

Jeżeli dane są wykorzystywane do dwóch celów, przechowujemy je do upływu okresu tego ostatniego celu, ale przestajemy wykorzystywać je do celu, dla którego upłynął już krótszy okres.

Dostęp do Twoich danych mają tylko osoby, które muszą je znać dla potrzeb danego celu.

Nasze okresy przechowywania opierają się na potrzebach handlowych, a Twoje dane, które nie są już potrzebne, są nieodwracalnie zanonimizowane (dane zanonimizowane mogą zostać zachowane) lub bezpiecznie niszczone.

Wykorzystywanie danych do obsługi klienta i celów marketingowych:

Twoje dane wykorzystywane do obsługi klienta i celów marketingowych możemy przechowywać w tym celu aż do odwołania po dacie, w której po raz ostatni otrzymaliśmy zgodę na oferowanie Ci towarów lub usług, lub po dacie Twojej ostatniej odpowiedzi na nasze komunikaty marketingowe (z wyjątkiem rezygnacji z otrzymywania dalszych komunikatów).

Wykorzystywanie w celu realizacji zamówień, konkursów itp.:

Twoje dane wykorzystywane do realizacji zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, możemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy lub zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

W przypadku rozstrzygania roszczeń:

Jakiekolwiek dane, które zasadnie uważamy za niezbędne do obrony lub prowadzenia postępowania lub ustalenia roszczeń wobec Ciebie lub osoby trzeciej, możemy przechowywać tak długo, dopóki istnieje możliwość rozstrzygnięcia danego roszczenia.

 

 

Kontakt z naszą firmą, Twoje prawa do ochrony danych osobowych i prawa do złożenia skargi do organu ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@mirakulum.cz.

 

Masz prawo:

  • domagać się od nas przekazania dodatkowych informacji na temat wykorzystania Twoich danych;
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zażądać kopii danych, które nam przekazałeś;
  • otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz – o ile jest to technicznie wykonalne – masz prawo przenieść te dane osobowe bez przeszkód do innego administratora, jeżeli przetwarzanie danych jest oparte na podstawie Twojej zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • zażądać od nas aktualizacji wszelkich nieścisłości w posiadanych przez nas danych;
  • zażądać usunięcia wszelkich danych, których nie możemy już przetwarzać ze względów prawnych;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w odniesieniu do jakiegokolwiek marketingu bezpośredniego, cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość w celu zaprzestania określonego przetwarzania;
  • sprzeciwić się jakiemukolwiek przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że nasze powody takiego przetwarzania przeważają nad naruszeniem Twoich praw do ochrony danych;
  • zażądać, abyśmy ograniczyli sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, na przykład podczas rozpatrywania reklamacji.

Korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom w celu ochrony interesu publicznego (takiego jak zapobieganie lub wykrywanie przestępstw), naszych interesów (takich jak zachowanie tajemnicy prawnej) lub praw i wolności innych osób. Jeśli skorzystasz z któregokolwiek z tych praw, sprawdzimy Twoje uprawnienie i wyślemy odpowiedź bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w ciągu jednego miesiąca. W skomplikowanych przypadkach lub w przypadku otrzymania dużej ilości wniosków termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące, o czym także Cię poinformujemy.

Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, jak wykorzystujemy Twoje dane lub z naszej odpowiedzi na Twój wniosek dotyczący skorzystania z jakiegokolwiek prawa, możesz złożyć skargę do swojego organu ochrony danych (https://www.uoou.cz/).

 

5/5

Oferujemy niezrównany komfort dla rodzin z dziećmi, w tym bezpłatny parking. Na terenie całego parku dostępne są łąki piknikowe, przyjemne miejsca do siedzenia, dużo cienia, czyste toalety i szeroka oferta wysokiej jakości przekąsek i posiłków.

4,8 na 5 / od długiego czasu utrzymujemy wysoką ocenę

Dziękujemy za współpracę

Nasi partnerzy

Główny partner
Mirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna_BWMirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna
Partnerzy
Mirakulum-Partneri_Pigy_BWMirakulum-Partneri_Pigy
Mirakulum-Partneri_Unilever_BWMirakulum-Partneri_Unilever
Mirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi_BWMirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi
Mirakulum-Partneri_Denik_BWMirakulum-Partneri_Denik
Mirakulum-Partneri_Globus_BWMirakulum_Partneri_Globus
Mirakulum_Partneri_Alpinepro_BWMirakulum_Partneri_Alpinepro
Mirakulum-Partneri_Prima_BWMirakulum-Partneri_Prima
Mirakulum-Partneri_Olymptoy_BWMirakulum-Partneri_Olymptoy
Mirakulum-Partneri_Zpromotion_BWMirakulum-Partneri_Zpromotion
Mirakulum-Partneri_Radio_Blanik_BWMirakulum-Partneri_Radio_Blanik
Mirakulum-Partneri_Rolly_Toys_BWMirakulum-Partneri_Rolly_Toys
Mirakulum-Partneri_Meyvin.cz_BWMirakulum-Partneri_Meyvin.cz
Mirakulum-Partneri_Koli_BWMirakulum-Partneri_Koli
Mirakulum-Partneri_Pompo_BWMirakulum-Partneri_Pompo
Mirakulum-Partneri_Innogy_BWMirakulum-Partneri_Innogy
Mirakulum-Partneri_Staropramen_BWMirakulum-Partneri_Staropramen
Mirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose_BWMirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose
Mirakulum_Partneri_EMS_Liberec_BWMirakulum_Partneri_EMS_Liberec