Pravidla pro permanentky a jejich držitele

Jak to u nás funguje

 • VOUCHER JE NUTNÉ NA POKLADNĚ VYMĚNIT ZA KARTU.
 • Při znehodnocení voucheru vstupem do parku, zaniká nárok na vystavení permanentky v podobě karty. Voucher je neplatný.
 • Permanentka se vydává na jméno a je nepřenosná.
 • Návštěvník je povinen předložit společně s permanentkou i průkaz totožnosti.
 • Permanentka musí být bez úprav a nepoškozená.
 • Zakoupené permanentky se nevracejí ani nevyměňují .
 • Při ztrátě či odcizení permanentky bude účtován správní poplatek 250 Kč.
 • Návštěvníci parku Mirakulum při zakoupení permanentky jsou povinni, řídit se návštěvním řádem parku Mirakulum 
 • Park si vyhrazuje práva na neuplatnění permanentek v předem určené dny (Pigy, Generali a jiné). Dny, ve kterých se tyto akce budou konat, budou včas vyvěšeny na stránkách www.mirakulum.cz.
 • Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na permanentce, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Jakékoli kopírování či zneužití této permanentky je trestné.
 • Držitel permanentky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní. GDPR 
5/5

Nabízíme bezkonkurenční komfort pro rodiny s dětmi, včetně parkování zdarma. K dispozici jsou udržované piknikové louky, příjemné posezení, dostatek stínu, čisté toalety a široká nabídka kvalitního občerstvení v celém parku. 

4,8 z 5 / dlouhodobě dosahujeme vysokého hodnocení

Děkujeme za spolupráci

Naši partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Produktoví partneři

Partneři